โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6