บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวกันทลัส ทิพย์คำมี
ครูธุรการ

นายชูศักดิ์ มณีบู่
ช่างปูน ชั้น 4

นายครศักดิ์ ลับลิพล
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทองปาน แสนโคตร
พนักงานขับรถยนต์