โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
ผู้บริหาร

นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2022
ปรับปรุง 04/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 21737
Page Views 23424
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กุดบาก กุดบาก
2 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
3 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
4 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
5 โรงเรียนบ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว กุดไห กุดบาก
7 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์) กุดไห กุดบาก
8 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
10 โรงเรียนบ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
11 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
12 โรงเรียนร่มไทรวิทยา นาม่อง กุดบาก
13 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
14 โรงเรียนบ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
15 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
16 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
17 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน
19 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา หนองปลิง นิคมน้ำอูน
20 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน
21 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน
22 โรงเรียนบ้านอูนโคก หนองปลิง นิคมน้ำอูน
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน
24 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน 042789070 , 0621788800
25 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว หนองปลิง นิคมน้ำอูน
26 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน พรรณานิคม
27 โรงเรียนบ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม
28 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
29 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม
30 โรงเรียนบ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม
31 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
32 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
33 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
34 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม
36 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม 042706323
37 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
38 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม
39 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม
40 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา นาใน พรรณานิคม
41 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาใน พรรณานิคม
42 โรงเรียนบ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม
43 โรงเรียนบ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม
44 โรงเรียนบ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม
45 โรงเรียนบ้านนาใน นาใน พรรณานิคม
46 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
47 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม บะฮี พรรณานิคม
48 โรงเรียนบ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม
49 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม -
50 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม
51 โรงเรียนบ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม
52 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม
53 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม
54 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม
55 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม 0-4277-9254
56 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม
57 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม
58 โรงเรียนบ้านคางฮุง พอกน้อย พรรณานิคม
59 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม
60 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม
61 โรงเรียนบ้านพอกใหญดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม
62 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม) พอกน้อย พรรณานิคม
63 โรงเรียนบ้านบึง วังยาง พรรณานิคม
64 โรงเรียนบ้านเปือย(พรรณา) วังยาง พรรณานิคม
65 โรงเรียนบ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม
66 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.พรรณานิคม) วังยาง พรรณานิคม
67 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม 0801904706
68 โรงเรียนบ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม
69 โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง สว่าง พรรณานิคม
70 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม
71 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม
72 โรงเรียนบ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม
73 โรงเรียนบ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม -
74 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม
75 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม
76 โรงเรียนบ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม
77 โรงเรียนบ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม
78 โรงเรียนบ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม
79 โรงเรียนบ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม
80 โรงเรียนบ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม
81 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม
82 โรงเรียนบ้านโคก ไร่ พรรณานิคม
83 โรงเรียนบ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม
84 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม
85 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ไร่ พรรณานิคม
86 โรงเรียนบ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม
87 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน
88 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน 042167218
89 โรงเรียนบ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน
90 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน
91 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน
92 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน
93 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.พังโคน) ต้นผึ้ง พังโคน
94 โรงเรียนบ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน
95 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน
96 โรงเรียนบ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน
97 โรงเรียนมารีพิทักษ์พังโคน พังโคน พังโคน
98 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน
99 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา พังโคน พังโคน
100 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน
101 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน
102 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา พังโคน พังโคน
103 โรงเรียนบ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน
104 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน
105 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน
106 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 ม่วงไข่ พังโคน 042728720
107 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน
108 โรงเรียนบ้านแร่ แร่ พังโคน 042164863
109 โรงเรียนบ้านหนองไฮ แร่ พังโคน
110 โรงเรียนบ้านหนองบัว แร่ พังโคน
111 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พังโคน) แร่ พังโคน
112 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน
113 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน
114 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน 042771410
115 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน
116 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน
117 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน
118 โรงเรียนบ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน
119 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
120 โรงเรียนบ้านส่งเปลือย ไฮหย่อง พังโคน
121 โรงเรียนบ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ
122 โรงเรียนบ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ
123 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ
124 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ
125 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ
126 โรงเรียนบ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ
127 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ
128 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ
129 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ
130 โรงเรียนบ้านดงบัง ค้อเขียว วาริชภูมิ
131 โรงเรียนบ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ
132 โรงเรียนบ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ
133 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ 042781499
134 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ
135 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ
136 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ปลาโหล วาริชภูมิ
137 โรงเรียนบ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ
138 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ
139 โรงเรียนบ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
140 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
141 โรงเรียนบ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
142 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ
143 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
144 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
145 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
146 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
147 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ
148 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ
149 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ
150 โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน
151 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน
152 โรงเรียนบ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
153 โรงเรียนบ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน
154 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
155 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน
156 โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
157 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
158 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
159 โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
160 โรงเรียนชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
161 โรงเรียนบ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
162 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
163 โรงเรียนบ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
164 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
165 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.สว่างแดนดิน) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
166 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน 042-706827
167 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน
168 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน
169 โรงเรียนบ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
170 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
171 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน
172 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน
173 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(อ.สว่างแดนดิน) ทรายมูล สว่างแดนดิน
174 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน
175 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
176 โรงเรียนบ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน
177 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
178 โรงเรียนบ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน
179 โรงเรียนบ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน
180 โรงเรียนบ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน
181 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.สว่างแดนดิน) บงเหนือ สว่างแดนดิน
182 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน
183 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน
184 โรงเรียนบ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน
185 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน
186 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน
187 โรงเรียนบ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน
188 โรงเรียนต้นเกษพิทยา บงใต้ สว่างแดนดิน 0897135078 , 0862201677
189 โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน
190 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน
191 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน
192 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน
193 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน
194 โรงเรียนบ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน
195 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน
196 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
197 โรงเรียนบ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
198 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน
199 โรงเรียนบ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
200 โรงเรียนบ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
201 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
202 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
203 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
204 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
205 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
206 โรงเรียนบ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน
207 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน
208 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
209 โรงเรียนบ้านถ่อน พันนา สว่างแดนดิน
210 โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
211 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
212 โรงเรียนเมธาศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
213 โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
214 โรงเรียนอนุบาลเกศินี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
215 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
216 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
217 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
218 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณแทน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
219 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
220 โรงเรียนบ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
221 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042-776990
222 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042721080
223 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน
224 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน
225 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน
226 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา หนองหลวง สว่างแดนดิน
227 โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน
228 โรงเรียนบ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน
229 โรงเรียนบ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน
230 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน
231 โรงเรียนบ้านแวง แวง สว่างแดนดิน
232 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน 042-729369
233 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน
234 โรงเรียนบ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน
235 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
236 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โคกสี สว่างแดนดิน
237 โรงเรียนบ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน
238 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน
239 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน
240 โรงเรียนบ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน
241 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน
242 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน
243 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน
244 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน
245 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน
246 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน
247 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว 042-099929
248 โรงเรียนบ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว 042720053
249 โรงเรียนบ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว
250 โรงเรียนบ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว
251 โรงเรียนบ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว
252 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว 0854578982
253 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว
254 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.ส่องดาว) ปทุมวาปี ส่องดาว
255 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว
256 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว
257 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว
258 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว
259 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว
260 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว
261 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว
262 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว
263 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว 042-786337
264 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
265 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.ส่องดาว) ส่องดาว ส่องดาว 042-XXXXXX
266 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว
267 โรงเรียนชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
268 โรงเรียนบ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว
269 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ 042 – 756924
270 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 042709177