โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วันสุนทรภู่ (อ่าน 11) 22 มิ.ย. 65