ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหาร
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิดร.บำเพ็ญ วรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศรีสุมา  จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษออกนิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผอ.เมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 47 ครั้ง