ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.สน.เยี่ยม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
       วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม นักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

                                                                     ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 265 ครั้ง