ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 ในโครงการยกระดับความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนของนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.นางสาวทิพรดา ไพคำนาม
2.นางสาวนิดาพร มณีบู่
3.นางสาวโชษิตา น้อยเภา
4.นางสาวสุนทรียา เป้งคำภา
5.นางสาวศิริลักษณ์ แสนจักร
6.นายภูผา ศรีวิเศษ
7.นางสาวพิจิตรา ไชยสุทัศน์
8.นางสาวทิพปภา ยาสาไชยโพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 225 ครั้ง