ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
นางอรอุษา พินิจมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด ”
 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 372 ครั้ง