ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมฝ่ายวิชาการและหน่วยสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 190 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและสรุปภาพรวมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการพานักเรียนเล่นเกมส์ถาม-ตอบปัญหาข้อสงสัย และประเด็นที่นักเรียนสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้แบบสนุกสนาน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,13:32   อ่าน 526 ครั้ง