รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก   ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
เบอร์แฟกส์ 0-4278-9123


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :