ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 03 ม.ค. 66
พิธีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 89) 14 ธ.ค. 65
สพม.สน.เยี่ยม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 94) 08 ธ.ค. 65
เข้าร่วมแข่งแขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โซนคัดเลือกที่ 2 (อ่าน 90) 08 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 (อ่าน 140) 04 พ.ย. 65
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (อ่าน 135) 01 พ.ย. 65
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน“กตัญญุตา กษิณานุสรณ์” คุณครูวิษณุ นันทราช (อ่าน 208) 23 ก.ย. 65
รับรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 33) 13 ก.ย. 65
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ (อ่าน 254) 03 ก.ย. 65
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด (อ่าน 235) 31 ส.ค. 65
อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นที่ 8 (อ่าน 234) 31 ส.ค. 65
เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 266) 24 ส.ค. 65
อบรมอัคคีภัย (อ่าน 233) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (อ่าน 235) 23 ส.ค. 65
รายงานและรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 (อ่าน 221) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 215) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 189) 23 ส.ค. 65
วันไหว้ครู ประจำปี 2565 (อ่าน 184) 23 ส.ค. 65
OBOC TIKTEK OBEC TIKTOK “โอบอคติ๊กเทค โอเบคติ๊กตอก” เด็กดียืน 1 ครูดียืน 1 (อ่าน 224) 22 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วันสุนทรภู่ (อ่าน 232) 22 มิ.ย. 65