ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยมีงานทำ (อ่าน 50) 24 พ.ค. 66
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 135) 20 มี.ค. 66
การนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหาร (อ่าน 130) 10 มี.ค. 66
OPEN HOUSE 2022 (อ่าน 142) 09 มี.ค. 66
ค่ายลูกเสือประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ (อ่าน 171) 18 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 193) 08 ก.พ. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 03 ม.ค. 66
พิธีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 276) 14 ธ.ค. 65
สพม.สน.เยี่ยม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 266) 08 ธ.ค. 65
เข้าร่วมแข่งแขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โซนคัดเลือกที่ 2 (อ่าน 258) 08 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 (อ่าน 320) 04 พ.ย. 65
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (อ่าน 307) 01 พ.ย. 65
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน“กตัญญุตา กษิณานุสรณ์” คุณครูวิษณุ นันทราช (อ่าน 376) 23 ก.ย. 65
รับรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 65) 13 ก.ย. 65
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ (อ่าน 403) 03 ก.ย. 65
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคระบาด (อ่าน 373) 31 ส.ค. 65
อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นที่ 8 (อ่าน 350) 31 ส.ค. 65
เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 394) 24 ส.ค. 65
อบรมอัคคีภัย (อ่าน 360) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (อ่าน 364) 23 ส.ค. 65
รายงานและรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 (อ่าน 335) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 332) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 304) 23 ส.ค. 65
วันไหว้ครู ประจำปี 2565 (อ่าน 289) 23 ส.ค. 65
OBOC TIKTEK OBEC TIKTOK “โอบอคติ๊กเทค โอเบคติ๊กตอก” เด็กดียืน 1 ครูดียืน 1 (อ่าน 338) 22 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วันสุนทรภู่ (อ่าน 335) 22 มิ.ย. 65