เอกสารรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
เอกสารรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รับสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณโดม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.22 KB